Czcionka:
Kontrast:

Wydarzenia

czytaj

Sport

czytaj

Plan lekcji

czytaj

Odsłony: 345
Pin It

Młodszy wiek szkolny jest okresem wielkiej podatności na wpływy wychowawcze. Sprzyja podejmowaniu przez dziecko różnych zadań rozwijających jego osobowość, poznawanie siebie i swoich związków ze światem. Szczególna więź łączy dziecko z przyrodą. Warto wykorzystać tę dziecięcą wiarę i chłonność, by kształtować w uczniach postawy ekologiczne, tak potrzebne w dzisiejszych czasach.

Aby dzieci były przekonane o konieczności ochrony przyrody, szanowały i doceniały ją - muszą tę przyrodę poznać z bliska i czuć się jej cząstką.
Uczniowie klasy I d  (wychowawca Gabriela Górtatowska) i klasy III b  (wychowawca Barbara Bedra) gościli w siedzibie Nadleśnictwa  Susz . W ramach cyklu "Dni Nauki i Sztuki", którego inicjatorem jest Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, w dniu 25 września 2019 r. dzieci uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez p. Stanisława Blonkowskiego.  Emerytowany pracownik Nadleśnictwa wprowadził dzieci w tematykę naszej lokalnej przyrody i leśnictwa.

sko4

wymiana3

niepodlegla4

wolontariat2

Bez tytulu2

bibl