Czcionka:
Kontrast:

Wydarzenia

czytaj

Sport

czytaj

Plan lekcji

czytaj

Odsłony: 839
Pin It

Klasa IV

Język polski

”Między nami” - Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej,

Autor: Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Nr dopuszczenia: 445/1/2012

Wydawnictwo : GWO

Zeszyt ćwiczeń „Między nami” ćwiczenia dla klasy czwartej szkoły podstawowej – wersja B Autorzy : Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Wydawnictwo : GWO

Przyroda

klasa IV – „ Tajemnice przyrody” Wydawnictwo - Nowa Era,

Maria Marko – Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nr dopuszczenia: 399/1/2011/2014

Zeszyt ćwiczeń cz. 1 „Tajemnice przyrody”

Autorzy: Jolanta Golonko, Urszula Moździerz, Joanna Stwarz

Zeszyt ćwiczeń cz. 2 „Tajemnice przyrody”

Autorzy: Jolanta Golonko, Urszula Moździerz, Joanna Stwarz

Matematyka

klasa IV - „Matematyka z plusem” Wyd. - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Autorzy: M.Dobrowolska, M.Jucewicz, P.Zarzycki

Nr dopuszczenia: 340/2015

Ćwiczenia: „Matematyka z plusem” wersja B (dwuzeszytowa)

Arytmetyka autorzy: M.Dobrowolska, M.Jucewicz ,P. Zarzycki

Geometria autor: P. Zarzycki

Język angielski

Klasa IV

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń Evolution plus 1 wyd. MACMILAN Autor – Nick Beare

Nr dopuszczenia: 675/1/2014/2015

Zeszyt ćwiczeń - Evolution plus 1 ( wersja podstawowa/ekonomiczna)

Autor- Nick Beare wyd. MACMILAN

Historia i społeczeństwo

klasa IV

Wczoraj i dziś - podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej , autor: Grzegorz Wojciechowski Nr dopuszczenia: 443/1/2012/2015

Wczoraj i dziś- zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Wyd. Nowa Era

Zajęcia Techniczne

kl. IV

Jak To działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Autorzy: Lech Łabecki, Łabecka Marta wyd. Nowa Era

Nr dopuszczenia: 295/2010/2014

Muzyka

klasa IV

Lekcja Muzyki” podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej autorzy: M. Gromek, G.Kilbach Wyd. Nowa Era ,

Nr dopuszczenia : 589/2012

Plastyka

Klasa IV

Do dzieła !” Podręcznik do plastyki dla kl. IV

Autorzy: Jadwiga Lukas,Krystyna Onak Wyd. Nowa Era

Nr dopuszczenia : 326/1/2011/2015

Religia

kl.IV„ Zaproszeni przez Boga” nowa wersja - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Autor - Zbigniew Marek SJ, Wydawnictwo WAM

Nr dopuszczenia: AZ-21-01/10-KR-2/12

Zajęcia komputerowe

Klasa IV - bez podręcznika

KLASA V

klasa V Język polski

1/„Słowa na start ! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy piątej szkoły podstawowej”

M. Derlukiewicz wyd. Nowa Era

Nr dopuszczenia: 338/4/2013

Ćwiczenia „ Słowa na start ! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy piątej szkoły podstawowej część I oraz część II

Autor: A.Wojciechowska,A.Marcinkiewicz

wyd. Nowa Era

Przyroda

klasa V - „ Tajemnice przyrody „ , Wydawnictwo - Nowa Era,

Autorzy: Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer

Nr dopuszczenia: 399/3/2013

Zeszyt ćwiczeń cz. 1: „Tajemnice przyrody”

Autorzy: Jolanta Golonko, Dominik Marszał, Urszula Moździerz,

Zeszyt ćwiczeń cz. 2: „Tajemnice przyrody”

Autorzy: Dominik Marszał, Teresa Paczkowska, Joanna Stwarz

Matematyka

klasa V

Matematyka z kluczem – podręcznik cz.I, cz.II

Nr dopuszczenia:157/2/2012, 157/3/2012

autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

ćwiczenia: „Matematyka z kluczem – zeszyt ćwiczeń cz. I i II

autorzy j.w.

Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

Klasa V

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń Evolution Plus 2 wyd. MACMILAN

Autor – Nick Beare

Nr dopuszczenia: 675/2/2014

Historia i społeczeństwo

klasa V

Wczoraj i dziś - podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej , autor: Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś- zeszyt ucznia

Wyd. Nowa Era

Zajęcia Techniczne

kl. V

Zajęcia techniczne – część techniczna” Autor: Urszula Białka

Wydawnictwo – Operon

Nr dopuszczenia : 384/2/2012

Muzyka

klasa V

I gra muzyka” podręcznik do muzyki dla kl. IV – VI szkoły podstawowej autorzy: M. Gromek, G.Kilbach Wyd. Nowa Era ,

„ I gra muzyka – zeszyt ucznia do muzyki dla klas IV – VI szkoły podstawowej

Zaśpiewajmy” – śpiewnik na cztery pory roku dla uczniów szkoły podstawowej ( bezpłatny dodatek do podręcznika)

Plastyka

Klasa - V

Do dzieła !” Podręcznik do plastyki dla kl. IV – VI

Autorzy: Jadwiga Lukas,Krystyna Onak Wyd. Nowa Era

Nr dopuszczenia : 326/1/2011/2015

Religia

kl. V „Obdarowani przez Boga” nowa wersja Podręcznik + zeszyt ćwiczeń Autor -Zbigniew Marek SJ , Wydawnictwo WAM

Nr dopuszczenia: AZ-22-01/10-KR-5/13

Wychowanie do życia w rodzinie

Klasa V

„ Wędrując ku dorosłości” – ćwiczenia Autor: Teresa Król

Wydawnicwto: Rubikon

Zajęcia komputerowe

Klasa V - bez podręcznika

Klasa VI

Język polski

1/„ Słowa na start ! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej”

Autor: M. Derlukiewicz, wyd. Nowa Era Nr dopuszczenia: 338/5/2014

Ćwiczenia „ Słowa na start ! „Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej”. cz. I i cz. II

Autor: A.Wojciechowska,A.Marcinkiewicz

wyd. Nowa Era

Przyroda

klasa VI – Tajemnice przyrody - Wydawnictwo „Nowa Era”

Autorzy: Joanna Stwarz, Felks Szlajfer, Hanna Kowalcyzk

Nr dopuszczenia: 399/3/2014

Zeszyt ćwiczeń cz. 1: „Tajemnice przyrody”

Autorzy: Dominik Marszał, Monika Mochnacz, Joanna Stwarz

Zeszyt ćwiczeń cz. 2: „Tajemnice przyrody”

Autorzy: Dominik Marszał, Maria Marko- Worłowska, Joanna Stwarz, Małgorzata Mańska .

Matematyka

klasa VI - „Matematyka z kluczem „ – podręcznik

Nr dopuszczenia: 157/4/2011

Matematyka z kluczem - zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

Autorzy : Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

Klasa VI

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń Evolution Plus 3 wyd. MACMILAN

Autor – Nick Beare

Nr dopuszczenia: 675/3/2014

Historia i społeczeństwo

Klasa VI

Wczoraj i dziś- podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI

autor: Grzegorz Wojciechowski

Nr dopuszczenia 443/3/2014

Wczoraj i dziś – zeszyt ćwiczeń. wydawnictwo- Nowa Era

Zajęcia Techniczne

kl. VI

Zajęcia techniczne – część techniczna” Autor: Urszula Białka

Wydawnictwo – Operon

Nr dopuszczenia : 384/2/2012

Muzyka

klasa V i klasa VI

I gra muzyka” podręcznik do muzyki dla kl. IV – VI szkoły podstawowej autorzy: M. Gromek, G.Kilbach Wyd. Nowa Era ,

„ I gra muzyka – zeszyt ucznia do muzyki dla klas IV – VI szkoły podstawowej

Zaśpiewajmy” – śpiewnik na cztery pory roku dla uczniów szkoły podstawowej ( bezpłatny dodatek do podręcznika)

Plastyka

Klasa - VI

Do dzieła !” Podręcznik do plastyki dla kl. IV – VI

Autorzy: Jadwiga Lukas,Krystyna Onak Wyd. Nowa Era

Nr dopuszczenia : 326/1/2011/2015

Religia

kl. VI„Przemienieni przez Boga” nowa wersja Podręcznik Autor Zbigniew Marek SJ, Wydawnictwo WAM

Nr dopuszczenia: AZ-23-01/10-KR-1/14

Zajęcia komputerowe

Klasa VI

Lubię to!” – Podręcznik multimedialny pendrive + zbiór zadań , klasa 4 – 6

Autor: Michał Kęska , Wydawnictwo : Nowa Era

Nr dopuszczenia: 583/m/2012

Wychowanie do życia w rodzinie

Klasa VI

„ Moje dorastanie” Wychowanie do życia w rodzinie – zeszyt ucznia z kartamia pracy Autor: Bożenia Strzemieczna

Wydawnictwo: Ośrodek Edukacyjny „ Taurus”

sko4

wymiana3

niepodlegla4

wolontariat2

Bez tytulu2

bibl