Czcionka:
Kontrast:

Wydarzenia

czytaj

Sport

czytaj

Plan lekcji

czytaj

Odsłony: 3221
Pin It

       Dnia 29 marca 2012 roku w Szkole Podstawowej w Suszu o godzinie 11.40 odbył się  Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV – VI, którego celem było szerzenie wśród dzieci nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. Tym razem uczestnicy pisali dyktanda pełne „pułapek” ortograficznych. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni  i umiejętnością ich zastosowania w praktyce.

      Konkurs przygotowały i przeprowadziły: p. Emilia Bluj – Kołakowska i p. Aleksandra Kotłowska.  Brały w nim udział po dwie osoby z każdej klasy, łącznie dwadzieścioro sześcioro uczniów.

       Prowadzące przypomniały uczestnikom regulamin konkursu. Komisja w składzie: p. Emilia Bluj – Kołakowska, p. Aleksandra Kotłowska, p. Janina Radzicka, p. Anna Kuta sprawdziła prace i ogłosiła wyniki.

Klasy IV

I m.   Magdalena Brzozowska, kl. IV a

II m.  Barbara Mazińska, kl. IV a

III m. Wiktoria Smolarska, kl. IV c

Klasy V

I m.   Michał Mejer, kl. V d
         Michał Sołowiński kl. V b

II m.  Jędrzej Langowski, kl. V a

III m. Agnieszka Matyka, kl. V a

          Emilia Kozikowska, kl. V c

Klasy VI

I m.   Agnieszka Jackiewicz, kl. VI a

II m.  Mikołaj Ryll, kl. VI a

III m. Aleksandra Olszewska, kl. VI d

             Julia Lewandowska, kl. VI b

galeria zdjęć

                                                                                                                           Organizatorzy:

                                                                                                                                               Emilia Bluj – Kołakowska

                                                                                                                                               Aleksandra Kotłowska

 

Odsłony: 7881
Pin It

             26 maja 2011roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Mitologiczny. Wzięło w nim udział po trzech przedstawicieli klas piątych i szóstych, łącznie 24 uczniów. Konkurs  składał się z etapu pisemnego. Każdy uczestnik miał 45 min. na rozwiązanie testu zawierającego różnorodne zadania o tematyce mitologicznej.  Sprawdzana była wiedza ogólna z historii starożytnej, języka polskiego oraz mitologii.

Najlepsze wyniki osiągnęli :

Klasy V

   1.     Agata Malinowska, kl. V c – 29 pkt

   2.     Mikołaj Ryll, kl. V a – 24 pkt

        Damian Jurkiewicz, V d – 24 pkt

   3.     Agnieszka Jackiewicz, kl. V a – 22,5 pkt

Klasy VI

   1.     Oskar Juszczak, kl. VI c – 32 pkt

   2.     Hubert Gurzyński, kl. VI c – 30 pkt

   3.     Jakub Sacharczuk, kl. VI d – 28 pkt

Szkolny Konkurs Mitologiczny zorganizowany w Szkole Podstawowej w Susz miał na celu propagowanie wśród uczniów wiedzy o kulturze  i sztuce starożytnej Grecji.

 

                                          

 

       Konkurs zorganizowały:  

E. Bluj-Kołakowska i A. Kotłowska


Odsłony: 4090
Pin It

Dnia 27 maja 2011 roku w Szkole Podstawowej w Suszu o godzinie 8.50 odbył się Szkolny Konkurs Baśniowy dla uczniów klas czwartych. Każda klasa wystawiła po trzech uczestników, łącznie wzięło udział piętnaścioro uczniów. Celem konkursu było motywowanie dzieci do czytania baśni, rozbudzanie zainteresowania motywami baśniowymi, kształtowanie umiejętności dostrzegania charakteru dydaktycznego baśni, werbalizowanie nauk płynących z tego gatunku literackiego, poszerzanie i utrwalanie wiedzy na temat cech gatunkowych baśni.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły: p. Emilia Bluj – Kołakowska i p. Aleksandra Kotłowska.

Prowadzące przypomniały uczestnikom regulamin konkursu. Komisja w składzie: p. Emilia Bluj – Kołakowska, p. Aleksandra Kotłowska sprawdziła prace i ogłosiła wyniki:

 

I m. Agnieszka Matyka kl. IV a

II m. Igor Fabiański kl. IV e

III m. Emilia Kozikowska kl. IV c

Izabela Giruć kl. IV a

Dawid Stańczyk kl. IV b

Odsłony: 6943
Pin It

Dnia 17 maja 2011 roku w Szkole Podstawowej w Suszu o godzinie 8.50 odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV – VI, którego celem było ukazywanie problemów ortograficznych i ich zgłębianie poprzez praktyczne działanie oraz umiejętność zapisu tekstu ze słuchu obejmującego podstawowy materiał ortograficzny.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły: p. Emilia Bluj – Kołakowska i p. Aleksandra Kotłowska. Brały w nim udział po trzy osoby z każdej klasy, łącznie trzydzieści dziewięć osób.

       Prowadzące przypomniały uczestnikom regulamin konkursu. Komisja w składzie: p. Emilia Bluj – Kołakowska, p. Aleksandra Kotłowska, p. Janina Radzicka, p. Anna Kuta sprawdziła prace i ogłosiła wyniki.

Klasy IV

I m. Michał Sołowiński, kl. IV b

II m. Igor Fabiański, kl. IV e 

III m. Agnieszka Matyka, kl. IV a

          Dawid Goryński, kl. IV d

Klasy V

I m. Agnieszka Jackiewicz, kl. V a

II m. Mikołaj Ryll, kl. V a

III m. Łukasz Luliński, kl. V c

         Julia Lewandowska, kl. V b


Klasy VI 

I m. Mateusz Dalkiewicz, kl. VI c

II m. Agata Jackiewicz, kl. VI a

III m. Oliwia Baurska, kl. VI d


Organizatorzy:
Emilia Bluj – Kołakowska
Aleksandra Kotłowska

Odsłony: 4316
Pin It
   
 
Szkolnego Konkursu Literackiego
„Biały puch okrył świat”

Na konkurs literacki, wpłynęło dwadzieścia jeden prac. Ich autorami byli uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Suszu. Utwory prezentowały różnorodny poziom oraz formę, odzwierciedlającą twórcze myślenie autorów.

 

      Na uwagę zasługiwało wiele wierszy. Jury konkursu postanowiło jako kryterium główne przyjąć inwencję twórczą i właściwy kształt utworu. W drugiej kolejności badało poziom literacki, aby wyrównać szanse autorów młodszych (IV klasy) i starszych (V i VI klasy).


Jury postanowiło przyznać trzy nagrody główne:


I miejsce – Agnieszka Jackiewicz kl. V a „Nasza zima”

 II miejsce – Oliwia Baurska kl. VI d „Przyszła zima, mroźna zima”

 III miejsce – Ewelina Szałaj kl. VI c „Limeryk o zimie”

 

Wyróżnienia otrzymali:

Judyta Przednik kl. VI d, Agnieszka Matyka IV a, Maciej Paliński IV a, Oliwia Brudzińska IV a, Sylwia Zimarów kl. VI d, Aleksandra Klimek kl. VI d.

 

Gratulujemy zwycięzcom, wyróżnionym ale przede wszystkim każdemu z uczestników i życzymy dalszych sukcesów literackich.

Organizatorzy:                                                                            Jury:

Emilia Bluj – Kołakowska                                                            Emilia Bluj - Kołakowska

Aleksandra Kotłowska                                                                 Aleksandra Kotłowska

                                                                                                   Ewelina Górna


sko4

wymiana3

niepodlegla4

wolontariat2

Bez tytulu2

bibl