Czcionka:
Kontrast:

Wydarzenia

czytaj

Sport

czytaj

Plan lekcji

czytaj

Odsłony: 1038
Pin It

Szkoła podstawowa w Suszu po raz pierwszy wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Polskiego Ojczyzna Polszczyzna. Pomysłodawcą i organizatorem jest Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny pod honorowym patronatem prof. Jana Miodka. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie poprawnej polszczyzny, pogłębianie świadomości językowej oraz doskonalenie kluczowych umiejętności polonistycznych.

        Etap szkolny składał się z dwóch części – pisemnej i ustnej. W części pisemnej , która odbyła się 19.03.2014r., wzięło udział 25 uczniów naszej szkoły. Był to test zawierający pytania zamknięte i otwarte. Część ustna, polegająca na publicznym wystąpieniu i opowiadaniu na wylosowany przez siebie temat przez 3-4 minuty, odbyła się 28.03.2014r. Siedmioro uczestników z największą ilością punktów zakwalifikowało się do etapu rejonowego konkursu, który odbędzie się 6 maja 2014r. Są to: Małgorzata Siecińska, kl. VI a, Magdalena Brzozowska, kl.VI a, Aneta Nickel, kl. VI c , Barbara Mazińska, kl. VI a, Jędrzej Ryll, kl. VI a, Katarzyna Latos, kl. VI c, Kornelia Wargosz, kl. VI d. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

                                                                      

                                                                                  Szkolny Koordynator Konkursu

                                                                                              Aleksandra Kotłowska

Odsłony: 2097
Pin It

W lutym 2014 roku w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego został ogłoszony konkurs literacki. Konkurs polegał na zredagowaniu pracy pt."Najciekawsza przygoda mojego życia" z użyciem związków frazeologicznych.

Celem konkursu było wyłonienie talentów literackich spośród uczniów, uwrażliwienie na piękno języka polskiego oraz promowanie polszczyzny jako wartości uniwersalnej.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy z zaangażowaniem i ambicją podchodzili do pisania tekstów. Do organizatorów wpłynęło 25 ciekawych i o humorystycznym zabarwieniu prac. Laureaci i wyróżnione osoby otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy – nagrody pocieszenia.

Laureaci konkursu literackiego:

w kategorii klas czwartych

kl.IV

Im. - Joanna Baryłka

II m. -Noemi Dwórznik

III m. -Daria Lewandowska

Wyróżnienie:

Wiktoria Cyrankowska, Paweł Dybich, Agata Mackiewicz

 

w kategorii klas piątych i szóstych

Im. - Małgorzata Siecińska

II m. - Wiktoria Smolarska

III m. - Katarzyna Latos

Wyróżnienie:

Izabela Jackiewicz, Joanna Opioła, Marta Pomarańska

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Organizatorzy: Agnieszka Siecińska, Emilia Bluj-Kołakowska

Aleksandra Kotłowska, Anna Kuta

Odsłony: 1495
Pin It

W styczniu 2014 roku z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka został ogłoszony konkurs literacki na napisanie najpiękniejszego wiersza o babci lub dziadku.

Celem konkursu było wyłonienie talentów poetyckich i literackich spośród uczniów, uwrażliwienie na piękno języka polskiego, pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji i literatury, jak również umożliwienie osiągnięcia sukcesu dziecku.

Konkurs cieszył się zainteresowaniem uczniów, którzy z zaangażowaniem i ambicją podchodzili do pisania wierszy. Do organizatorów wpłynęło 28 prac. Laureaci i wyróżnione osoby otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy – nagrody pocieszenia.

Laureaci konkursu literackiego:

   I m. Małgorzata Siecińska kl. VI a, Joanna Opioła kl. VI a

     II m. Michalina Pułka kl. IV e, Marcel Siemianowski kl. IV e

     III m. Daria Tyburska kl. IV c, Marcelina Augustyniak kl. IV a

     Wyróżnienie: Agata Pohlid kl. IV c, Daria Lewandowska kl. IV a

                           Oliwia Rucińska kl. IV b, Magdalena Wojciechowska kl. V a

                           Dorota Wojciechowska kl. IV c, Zuzanna Gugała kl. IV b

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Organizatorzy: Emilia Bluj- Kołakowska, Agnieszka Siecińska, Aleksandra Kotłowska, Anna Kuta

 

Odsłony: 948
Pin It

W 30 września 2013 r. w Suskim Ośrodku Kultury odbyły się Gminne Eliminacje Konkursu Krasomówczego im. Marii Zientary Malewskiej. II miejsce z klas IV-VI zajęły Małgorzata Siecińska i Michalina Pułka.

Odsłony: 2491
Pin It

W związku z obchodami Roku Rodziny w Szkole Podstawowej w Suszu został ogłoszony Konkurs dla klas IV-VI na NAJPIĘKNIEJSZY WIERSZ O SWOJEJ RODZINIE. Cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem. Do organizatorów wpłynęło 36 prac uczniów.

Jury przy ocenie wierszy brało pod uwagę zgodność z tematem, samodzielność i oryginalność ujęcia, poprawność kompozycyjną, bogactwo słownictwa, poprawność ortograficzną oraz estetykę zapisu. Pierwsze miejsce zdobyła Agnieszka Jackiewicz, uczennica klasy VI a, drugie przyznano Małgorzacie Siecińskiej, uczennicy klasy IV a, trzecie otrzymała Katarzyna Kopcińska, uczennica klasy IV a. Jury przyznało również dwa wyróżnienia: uczniowi klasy IV a Patrykowi Kanieckiemu oraz Oliwii Krupskiej z klasy V a.

Wszyscy wyróżnieni młodzi poeci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, które zostały wręczone podczas obchodów Dnia Dziecka w naszej szkole.

Konkurs Literacki został zorganizowany przez nauczycieli języka polskiego: p. E. Bluj – Kołakowską i p. A. Kotłowską. Jego celem było wyłonienie uczniów uzdolnionych poetycko, charakteryzujących się umiejętnością pisania wierszy oraz przypomnienie młodym ludziom o wartości, jaką stanowi rodzina.

sko4

wymiana3

niepodlegla4

wolontariat2

Bez tytulu2

bibl