Odsłony: 32
Pin It

Po raz kolejny udało nam się zdobyć dotację fundacji mBanku na realizację projektu „Zakręceni na matematykę”. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2019/2020. Cieszymy się z pozyskanej kwoty w wysokości 16 800 zł, którą wykorzystamy między innymi na zakup atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Uczniowie klas IV-VIII wezmą udział w 120 godzinach zajęć rozwijających zainteresowania matematyczne.

Realizacja projektu pozwoli nam odejść od nauki w szkolnych ławkach oraz popularyzować czynnościowe nauczanie matematyki wśród uczniów. Stawiamy na kreatywność i innowacyjność. Chcemy rozbudzić wśród społeczności szkolnej matematyczne pasje.

Nasza inicjatywa została pozytywnie przyjęta przez władze Susza. Mogliśmy liczyć na finansowe wsparcie ze strony burmistrza Krzysztofa Pietrzykowskiego w wysokości 1000 zł. Przekazane środki stanowiły wkład własny projektu.

Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Małgorzata Nowaczek, która zrealizuje zaplanowane cele we współpracy z panią Katarzyną Prus.