Odsłony: 806
Pin It

Centrum Naturalnego Rozwoju (praktyka prywatna)


ul. Dąbrowskiego 11, 14-200 Iława

tel. 888-422-654

     888-422-655

Terapia DZIECI i dorosłych z wyzwaniami rozwojowymi:

                           - dzieci zdolne,
                           - nadpobudliwe psychoruchowo (ADHD),
                           - z zaburzeniami zachowania (agresja, lęk),
                           - o specjalnych potrzebach edukacyjnych (upośledzenie
                              umysłowe, FAS, FAE, Zespół Downa Aspergera,
                              epilepsja, autyzm, MPD),
                           - ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
                              (dysgrafia, dyskalkulia, dyslekcja)

Szkoła niepodległej

niepo